Nowa strona wkrótce

Ekspert Serwis Niewiadomski Spółka jawna | ul. Postępu 19, 05-080 Mościska gm. Izabelin| Polska
NIP: 527-000-18-97 | REGON: 011082073 | KRS: 0000539297
Konto firmowe Santander Bank Polska S.A.: 91 1090 1030 0000 0000 0415 2201

CENTRUM SERWISOWE | SERVICE – ul. Postępu 19; 05-080 Mościska
OUTLET AGD i CZĘŚCI | OUTLET, PARTS and ACCESSORIES – ul. Górczewska 131/135; 01-109 Warszawa